Hebei Qianchi Machinery Equipment Leasing Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $159,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Jessie Bao
Loading
Flora
Loading
wood incense burner
Hanging incense burner
metal oud burner
incense stick base
5,50 US$ - 6,50 US$/Cái
48 Cái(Min. Order)
10,00 US$ - 10,50 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
10,50 US$ - 11,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
45,00 US$ - 48,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)